Για την πλοήγηση


Emporio Episkevi Hlektronikon Ypologiston IT SPECI
Εμπόριο & Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών IT SPECIALISTS


Αλλαγή πληκτρολογίου (keyboard)


Το πληκτρολόγιο είναι κομμάτι του laptop το οποίο είναι πιο ευπαθές σε βλάβη, καθώς είναι ακάλυπτο και εκτεθειμένο σε νερό, σκόνη κ.α. Επίσης λόγω χρήσης συχνά παρατηρείται φθορά των πλήκτρων.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τις περισσότερες των περιπτώσεων προτείνεται η αντικατάσταση του πληκτρολογίου, σπανίως το πληκτρολόγιο καθαρίζεται  και λειτούργει κανονικά, ανάλογα πάντα με τη μορφή της βλάβης του.

Η εταιρεία μας διαθέτει ευρεία γκάμα καινούργιων πληκτρολογίων για τα περισσότερα μοντέλα φορητών υπολογιστών (Hp, Toshiba, Acer, Samsung, Sony κ.α.).