Για την πλοήγηση


Emporio Episkevi Hlektronikon Ypologiston IT SPECI
Εμπόριο & Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών IT SPECIALISTS


Επισκευή Συστήματος Ψύξης (Ανεμιστήρα) Laptop 


Το  σύστημα ψύξης του laptop αποτελείται από μια ψύκτρα, η οποία πλαισιώνει τον επεξεργαστή και την κάρτα γραφικών (κάποιες φορές και το chipset) η οποία μέσω μιας θερμοεπαγώγιμης πάστας ψύχει αυτά τα μέρη και μέσω ενός ανεμιστήρα βγαίνει έξω ο ζεστός αέρας.

Ο καθαρισμός του laptop θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο .

ΠΙΘΑΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

  1. Αλλαγή ή συντήρηση ανεμιστήρα
  2. Αλλαγή θερμοεπαγώγιμης πάστας
  3. Αλλαγή ψύκτρας